Barátság

„A jó barátnő leteszi az embernek az óvadékot. A kitűnő barát együtt szalad az emberrel a rendőrség elől, és azt rikoltozza, hogy "Hű, ez meleg helyzet volt."

„Azért jó, ha az embernek vannak barátnői, mert amikor az ember nem tudja, mit csinál, van, aki tudja helyette.”

„Aki barát, szeret: de aki szeret, nem mindig barát.”

„Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer örömünket leltük. Mindazok, akiket mélyen szeretünk, részünkké válnak.” (Helen Keller)

„Mindenki hallja, hogy mit mondasz, a barátok meghallják azt, amit mondasz, de az igazi barát figyel arra is, amit nem mondasz ki.” (Szókratész)

„Azok a barátaink, akiket elveszítettünk, nem a földben pihennek, hanem bent lakoznak a szívünkben.”

„Elég nehéz mosoly mögé rejteni a könnyeket, de nem lehetetlen. Ráadásul vannak olyanok, akik különleges erővel vannak megáldva egy láthatatlan szemüveget viselő emberkék, akik akkor is látják a könnyidet, ha elrejted őket. Ezek a különleges erővel és szemüveggel rendelkező egyének, a barátok.”

 

„Az élet barátok nélkül olyan, mint a kert virágok nélkül.”

„Az életben eljön egy olyan szakasz, mikor nem a szerelem uralkodik a szívünk felett. Ekkor tudjuk csak igazán értékelni a barát szót.”

„Egy Igaz barát, aki mindig meghallgat, de nem szól semmit. Mégis hallgatása többet jelent minden szónál.”

„Az élet viharait csak úgy élheted túl, ha van valaki, aki veled kormányozza a csónakod.”

„Mint tenger köztük, annyi csak barátoknak a halál: egymásban élnek akkor is.”

"Hisz` mind itt kell legyen, ki abban él s szeret, mi mindenütt jelen.
Mennyei tükör, mely színről színre láttat, szabadon egymást s bűntelen.
Ez nyújt barátnak enyhet, legyen bár múlandó mind, a barát s a társ,
köztük a legtisztább kötelék mégis örök, mert halhatatlan."

„A legnagyobb ajándék, amit embertársadnak adhatsz, az, hogy őszinte szívvel figyelsz rá.”

A magányban, a betegségben, a zűrzavarban a barátság puszta gondolata is lehetővé teszi a túlélést, még ha barátunknak nem is áll hatalmában segíteni bennünket. Elég a tudat, hogy ő létezik. A barátságot nem halványítja el a távolság vagy az idő, a börtön vagy a háború, a szenvedés vagy a súlyos csend. Éppen ezekben a dolgokban gyökeredzik a legmélyebben, és ilyen talajból bontja ki legszebb virágait.

„A jó sors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat.”

"Egy barát sosem mondja neked, hogy `Na, ugye megmondtam`, még akkor sem, ha ez így van."

"Barátom! Te sohasem vársz el tőlem túl sokat. Boldog vagy, ha sikert érek el, de kudarcaim sem változtatnak meg. Megadsz nekem minden segítséget, ami csak tőled telik - de még ennél is fontosabb, hogy itt vagy nekem."

"Két hónap alatt több barátot szerezhetsz, ha őszintén érdeklődsz mások iránt, mint két év alatt, ha arra törekszel, hogy mások érdeklődjenek irántad."

"A barátság első törvénye ez: barátainktól tisztességes dolgot kérjünk, s barátság címén csak tisztességes dolgot tegyünk."

"Az emberek semmire nem vágynak úgy, mint önzetlen barátságra. Reménytelenül vágynak erre."

"Azt kérded, ki az igazi, ki a valódi barát? Az, akinek megérted minden kimondott és hang nélküli szavát. Kinek szemébe nézve meglátod minden apró baját, kit csendesen megvigasztalsz, ha könny borítja arcát, ha ok nélkül bezárkózik, te átmászod hallgatása falát, kinek nem hagyod, hogy egyedül vívja kilátástalan harcát. Kinek villanásnyi mosolya, apró kis öröme elüzi minden bánatod, s köztetek nincs olyan, hogy alulmúlod őt, vagy túlszárnyalod. Kinek látványa szívedet és lelkedet melengeti, kivel jó a csend szavát hallgatni, s együtt merengeni. Kinek nem számít, mit vétesz, kis-e, vagy nagy hibát, kivel ha beszélhetsz, könnyebbé válik ez a nehéz világ. Az az igazi barát, kit szeretsz, tisztelsz, csodálsz, s ha választásra kerül sor, te szó nélkül mellé állsz. Az a barát, kinek egy kedves szava többet ér a világ összes, minden kincsénél. Az a barát, kinek öröme az örömöd, bánata a bánatod, kinek barátságát minden körülmény közt vállalod."

A bátorság valódi arca nem látványos, nem önmagáért való. Nemcsak a cél tartozik hozzá, az is lényeges, hogy célba érjünk. Olykor évekig kell erre várni. De minél több társa, barátja akad az embernek, annál könnyebb a dolga, közelebb a cél. Ugyanakkor már nemcsak magára kell vigyáznia, a többiek biztonsága is lényeges szempont. És a veszély láthatalan, a legváratlanabb időben és helyen csap le.

„...volt néhány jó dolog aminek örültem...
nem felejtem soha el hogy ki volt mindig velem,
azt is mindig tudni fogom ki fordult ellenem.
lógtunk lenn a csajok körül és nem volt egy büdös vasam,
ez volt a király, de sajnos minden elmúlik lassan...”

"Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk. Mintha régen testvérek lettünk volna. még inkább, mintha ikrek lettünk volna. S ezért a találkozás csak viszontlátás. Amikor az ember barátjától elszakad, tudja hogy ez a távozás csak látszat. Valahol együtt marad vele úgy, ahogy volt vele a találkozás előtt."

„Függönyét midőn leereszti, s egy csillagot tűz rá az este, ne feledd, van egy hű barátod, sorsa bármily távolra vesse.”

„A barátság - ez a szent emberi kapocs - úgy oltalmaz a magánytól, a számkivetettségtől, a félelemtől, a mozdulatlanságtól, hogy énünket megkettőzi: két szem - egy látvány; két szív - egy érzés; két hang - egy gondolat; két test - egy lélek.”

„Ne menj előttem, lehet, hogy nem tudlak követni.
Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni.
Gyere mellettem és légy a barátom.”

„Nem is gondolunk arra, minő kincs két rokonszenves nő egymásra nézve...
Aki előtt egy nő szívének legrejtettebb titkait elmondhatja, s aki azt megérti; azokat az ezerféle apró bajait a női szívnek, amiknek felfogásához még a legodaadóbb férfikedélyben is hiányzik az érzék; azokat a nevezetes gondokat, amik a férfira nézve bohó semmiségek, de miket egy másik nő teljes értékükben méltányolni tud... a rokonszenves nőszív a vele közlőtt panaszra a saját panaszával felel, kitárja a maga világát, engedi a testvérlelket egészen beleköltözködni.”

„A barátság az egyetlen olyan kapcsolat, amely kölcsönös, szabad választással jön létre. Nem velünk születik, mi teremtjük. Nem fertőzi meg semmilyen testi kapcsolat, vagy érdek. Nem akarunk egymástól semmit - egyszerűen csak jó együtt lenni. A barátság születése mindig együtt jár azzal az érzéssel, hogy találkoztunk már valahol. Hogy ismerem őt! Ez persze sejtelem, nem biztos hogy így van. Sosem tudhatjuk, mitől vagyunk otthon egymásban. De ha a barátomhoz megyek: hazamegyek.”

„Általában az ember csakugyan szereti lesújtottnak látni a legjobb barátját. A barátság legnagyobbrészt ezen alapszik.”

„Ugyanakkor a vágy igenis létezett, az övé és a lányé egyaránt, következtetésképpen ez nem volt többé biztonságos, baráti kapcsolat.”

„Az életed végtelenül leegyszerűsödik, ha kéred és elfogadod a segítséget hozzá.”

„JÓ HOSSZAN FONTOLD MEG, MIELŐTT
BARÁTSÁGODBA FOGADSZ VALAKIT,
MERT A BARÁTSÁGKÖTÉS UTÁN
BÍZNI KELL ÉS ELŐTTE MÉRLEGELNI!”

„Nagyra becsülöm azt a barátom, aki
időt talál számomra a naptárában, de
még jobban szeretem azt, aki elő sem veszi
a naptárát, ha rólam van szó!”

„Ha az összes barátom leugrik egy hídról,
én nem ugrom velük.
Lent várok, hogy elkaphassam őket!”

„A barátság egy lélek, amely
két testben lakozik.”

„A barátság nem azért van, hogy valamit kapjunk, hanem hogy lehetőségünk legyen adni.”

„Ha van egy barátod, adj neki egy halat.
Ha van még egy barátod - adj neki is.
De ha van egy igaz barátod: inkább tanítsd meg halászni..."

„Egyszer egy tucat barátomnak küldtem táviratot ezzel a szöveggel: "Menekülj - mindent lelepleztek". Mindannyian azonnal eltűntek.”

„Az igazi barátok nem azok, akikkel leülsz egy órácskára dumálni és iszogatni. Az igazi barátokkal nem kell mindennap találkozni, az ember egyszerűen tudja, hogy ott vannak, ha szükség van rájuk.”

"Igaz barátod az, kivel nem kínos, ha beszélgetés közben beáll egy hosszabb csend, s nem kezdesz el azon agyalni, mit is mondhatnál ..."

A szeretetnek nincs oka. Van. Támad. És ha valóban feltámad, kifogyhatatlan. Aki megérzi magában ezt az erőt, az szerény lesz. Van ereje felülemelkedni bármi veszteségen. A szerénység növeli az önbizalmát. Akinek van önbizalma, nyugodt. Egyre többet képes belátni, átlátni a helyzeteket, felfogni az összefüggéseket, beleélni magát a másik helyzetébe. Tehát mind könnyebb szeretnie: megengedi magának a mindent-megbocsátás őrült luxusát.

"Lehet-e barátság férfi és nő között, és ha igen, miért nem?"

„Amit valakiről beszélnek, akár való, akár valótlan, gyakran ugyanolyan fontos szerepet játszik életében, kiváltképp sorsa alakulásában, mint az amit cselekszik.”

„Most már megértem a falusi barátságokat. Hosszú évtizedeken keresztül tartottak, holott a barátoknak nem volt semmi fontos mondanivalójuk egymásnak. Ne is legyen! A fontos dolgokat tartogassuk az idegenek számára, akik úgysem értenek meg bennünket.”

"Ha már tombolnék a dühtől inkább sírok... mert elhagyott egy jóbarát!"

,,Engedd közel a barátaidat, de még közelebb az ellenségeidet!”

"A barátság egy aranykötél, amely ha elszakad, össze lehet ugyan kötni, de a csomó megmarad!"

"A barátaidhoz légy jó, de az ellenségeidhez még jobb!"

"Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak, egyszerűen csak szeress és fontos leszel!"

"A barátok olyanok mint a csillagok. Nem mindig látod őket, de tudod hogy vannak."

"Ha megszelidítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel a számomra a világon és én is egyetlen leszek a számodra."

"Az, hogy én ki vagyok, attól függ, hogy te kinek akarsz látni engem!"

"A barátság öröme, azt jelenti, hogy valaki rádbízott egy titkot."

"Egy jó horgász mindent megtesz, hogy horgára olyan csalit tegyen, amit szeret a hal. Ez nem rossz tipp azok számára sem, akik sikeresek akarnak lenni az emberi kapcsolataikban!"

"Ha "ismerősöket" akarsz, légy gazdag, ha barátokat akarsz, légy barát!"

"A barátság szerelem szárnyak nélkül."

"A szerelem vak! A barátság csendben lehunyja szemeit!"

"Aki számít, azt te sosem látod, aki valamit is akar, az a jóbarátod, aki megesküszik, hogy jóbarát vagy, pedig többnek tart, mint egy jóbarátnak. Az a sumák fajta, az sosem mondja, csak nevetgél, hogy neki nincsen gondja, pedig elevenen eszi meg a penész érted. Sokra képes, aki szeret Téged!"

"A barátság legszebb aktusa az, midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük."

"Igazi barátod az, aki a hátad mögött is csak jót mond rólad."

"Érdemesebb a barátságért élni, mint a szerelemért meghalni!"

"A barátsággal sosem szabad betelni úgy, mint egyéb dolgokkal: minél régebbi, annál édesebb, miként a borból is az, amelyik kiállta az idő múlását."

„Non c'č peccato piů grande in esso, piuttosto che la guerra con i nostri precedenti amico vicino.~Nincs annál nagyobb szégyen, mint korábbi meghitt barátunkkal háborúskodni.”

"Talán nincs is olyan, hogy jó barát meg rossz barát - talán csak
barátok vannak, olyanok, akik az ember mellett állnak, ha megsérül, és
akik segítenek, hogy ne legyen olyan magányos. Talán értük mindig
érdemes aggódni, reménykedni, őértük érdemes élni. Talán még meghalni
is, ha úgy kell lennie. Nincsenek jó barátok. Nincsenek rossz barátok.
Csak olyan emberek, akik házat építenek a szívedben."

"A bocsánatkérés az élet ragasztója. Képes bármit megjavítani."

Az igazi barát az, aki ha megkérdezi tőled, hogy hogy vagy, meghallgatja a választ is.

„Barátság a csillag az égen, mely az ég dísze.
Vigyázni kell rá, hogy megmaradjon a fénye!”

„Semmi sem éri meg a küzdelmet, csupán a nevetés és a barátok szeretete!”

„Barátok, társak, szeretők – ők azok, akik saját felbecsülhetetlen értékük szerint kezelnek bennünket. Ők állnak legközelebb hozzánk, kik tudják, mit jelent számunkra az élet, kik érzik, amit mi is érzünk irántuk, kik diadalban és kudarcban egyaránt hozzánk kötődnek, kik feloldják végtelen magányunk!”

„A barátság voltaképpen szükségtelen, akárcsak a filozófia vagy a művészet... Nem szükséges a túléléshez, de sokkal inkább értelmet ad a túlélésnek.”

„Az élet mit sem ér barátság nélkül!”

„Nem tudhatjuk pontosan, mikor kovácsolódik a barátság. Ahogy mindig az utolsó csepp víztől telik csordultig a kehely, úgy a rengeteg kedvesség közül is az utolsó lesz az, mely csordultig tölti szívünket.”

„Azután a barátok sűrűjében lassan felfedezzük azt az egy barátot, akivel különösen jól érezzük magunkat, és akinek –ébredünk rá- rengeteg mondanivalónk van.”

„Míg van posta, és nem vágják el a telefonvonalakat, míg van mondanivalónk, s amíg minden szorongásunk és örömünk meg akarjuk osztani egymással, addig barátok maradunk. Mindörökre!”

„… ha valakiben fényesség lakozik, az az ember ragyogni fog. Így megismerjük egymást, amikor a sötétben együtt botorkálunk, anélkül, hogy a másik arcát kezünkkel végigtapogatnánk, vagy szívébe furakodnánk.” (Albert Schweitzer) „Barátok közt a hallgatás az igazi beszélgetés. Nem a szavak számítanak, hanem az, hogy nincs szükség rájuk.”

„Mindig is a barátság rendkívüli előjogának, kényelmének és könnyebbségének éreztem, hogy soha nem kell semmit elmagyaráznom.”

„Két ember attól fogva számít igazi barátnak, amikor hallgatásuk már nem jelent kínos csendet!”

„Egy barát, azzal, hogy felhív, felugrik hozzád, vagy akár egy véletlen találkozás, esetleg egy apró meglepetés által bearanyozza hétköznapjaidat!”

„A barát tudja, hogyan engedje el a füle mellett a mondandód javarészét, hogy csak a lényegre válaszoljon!”

„Mi lehet kellemesebb, mint egy olyan barát,
akivel úgy mersz társalogni, mint önmagaddal?”

„Ó, az a nyugalom, az a kimondhatatlan nyugalom, hogy biztonságban érezzük magunkat a másik társaságában, hogy nem kell mérlegelnünk a gondolatokat, sem a szavakat, de kiönthetjük őket úgy, ahogy vannak, együtt a pelyvát és a magot, jól tudva, hogy megbízható kéz válogatja szét őket, megtartva, ami értékes, s gyengéd leheletével szétfújja a többit.”

„A -barát-szavunk egy olyan kifejezésből ered, amelynek jelentése >>szabadság<<. És a barát valóban olyasvalaki, aki teret és szabadságot nyújt nekünk.”

„A barát az az ember, aki mellett mersz önmagad lenni!”

"Az embereknek mindig hinni kell valamiben,hogy van 1 jobb hely,mint ahol éppen most vannak és hogy elérhetik azt a helyet.
És szeretnek összetartozni, és csoport részévé válni és többnek érzik magukat a kívülállóknál.Ezért jönnek létre a szövetségek és társaságok."

„Soha nem fordítok hátat a barátaimnak. Annyira azért nem bízom meg bennük.”

„Egy igaz barát többet ér tízezer rokonnál.”

„Soha ne kérj bocsánatot az illetlen barátaid miatt. Mi mindannyian valakinek az illetlen barátai vagyunk.”

„Egy barát az életed során sokat jelent, kettő rengeteget, három szinte lehetetlen.”

„Az igaz barátság olyan, mint az egészség; csak akkor értékeled, mikor elvesztetted.”

„Az igaz barát mindent tud rólad, mégis szeret.”

„Az új barát olyan, mint az új bor, mikor beérik, akkor válik igazán élvezhetővé.”

„A barátság az, amikor egy lélek két testben él.”

„A barátság hasonlatos a pénzhez, könnyebb megszerezni, mint megtartani.”

„Balsorsban látszik meg, ki az igazi barát; a jólét ugyanis teli van barátokkal.”

„Igaz barát az, aki előtt hangosan gondolkodhatom.”

"A végtelenhez mérve szinte nem is létezünk,
A csillagévek óráin egy perc az életünk.
Az ember önmagában semmit sem ér,-
Ha nincsen barátunk, elvisz a szél."

„… az emberi kapcsolatokban csak az egészen kis dolgok fontosak.”

"Egy olyan érzés, mint valakinek az irántad való szeretete, örök nyomot hagy maga után. Nem sebhely vagy valami más látható jel formájában...Akit egyszer ennyire szeretett valaki- aki talán már rég nem is él- azt a szeretet ereje mindhalálig védelmezi!"

"A barát az egyetlen személy, aki ki tudja javítani a hibáidat - de van annyi esze, hogy meg sem próbálja."

A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha.

"A szerelem jelené; múlté s jövőé a barátság."

"A szerelemnek és barátságnak csak egyetlen rokon vonása van, s ez: ha felbomlik, annak oka sohasem a Másik, hanem mindig az Én."

Szeretni és szeretve lenni a legnagyobb boldogság a világon!

Barátságának gyökerei mindörökké mélyek és hatalmasak. Hűsége és ragaszkodása, mint a tömör lomb, menedéket nyújt azoknak, akiket szeret.”

„Ha ennyire összekovácsolódik egy barátság, többé nem egykönnyen bomlik fel; ellenkezőleg, az történt, hogy az idő és a körülmények csak megszilárdították és nem lazítottak rajta.”

„Nem baj, arcod színe más,
Ha szemedben ott él a fény,
Nem baj, másképp néznek rád,
Még van néhány igaz barát.”

„Van egy barátom, végzetesen más,
És végzetesen mégis egy velem,
Barátságunkban épp ez a varázs.
Én benne élem égig magamat,
Ő bennem álmodja magát égig.

Ha találkozunk egy más csillagon,
Szerepeinket talán kicserélik.”

Csak hasonlók társaságában nem állunk egyedül.

Amire a szerelem nem képes, mert zavaros ösztönök piszkolják, azt a barátság - a csupa tiszta indulat - megcselekedheti.

Ahol baráti szálak futnak össze, ott egy órára az egész világ szülőföldnek látszik.

A barátság akkor születik meg, amikor valaki azt mondja: "Tényleg? Hát te is? Én azt hittem, csak én vagyok ilyen."

Az életben nemcsak szerelem, de barátság is születhet első látásra.

Nem volt felelni valóm, hiszen nem mondott újat, ő nem fogta fel, hogy attól, hogy kölcsönösen szeretjük egymást, még úgy meg tud döfni, hogy térdre esem. Éppen azért, mert szeret, és mert én is szeretem. Csak az tud nekem fájdalmat okozni, akihez közöm van.

"A tapasztalat azt bizonyítja, hogy nem az a szeretet, ha két ember egymás szemébe néz, hanem, ha mindketten ugyanabba az irányba néznek."

Az ész millió darabra szabdalja a világot.
A szív egybeforrasztja.

"A barátság, amely a végéhez ér, el sem kezdődött igazán."

"Az igaz barát a kezedet fogja és a szívedet gyógyítja."

„Szükségben mutatkozik meg az igaz barát.”

„Barátomnak tett ígéret mindaddig kötelez, míg alóla maga fel nem lebbez.”

"Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen!"

„Az életnek csak akkor van értelme, ha van kivel megosztani az érzéseinket.”

Ha szeretünk, magunkat is másnak látjuk.

Az életben két lehetőség közül választhatsz: vagy egyedülálló maradsz és nyomorultul érzed magad, vagy megházasodsz és azt kívánod, bárcsak meghalnál.

"Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk."

"Egy barát olyan, akár egy téli lámpás: minél régibb a barátság, annál erõsebb a fény."

"A barátság sohasem felejt. Éppen ez a csodálatos benne."

„Szeretni valakit az több, mint egy erős érzés: az döntés, ítélet és ígéret.”

"A siker egyszerűen csak szerencse kérdése. Kérdezz meg egy sikertelent!"

"A vállalkozás a legélvezetesebb mindazon dolgok közül, amit az ember elöltözve csinálhat."

"Valami érthetetlen kapcsolat van a barátság és a csillag között. Miért csillag a barát? És miért barát a csillag? Mert olyan távol van, és mégis bennem él? Mert az enyém, és mégis elérhetetlen? Mert az a tér, ahol találkozunk nem emberi, hanem kozmikus? Mert nem kíván tőlem és én sem kívánok tőle semmit? Csak azt, hogy legyen, és így, ahogy van; és ő van, és én vagyok, ez kettőnknek tökéletesen elég? Nem lehet rá válaszolni. Nem is kell. De, ha nem is lehet, barátom iránt mindíg azt fogom érezni, hogy csillag, a világegyetemnek rám ragyogása."

"Barátok nélkül vadon a föld."

"És együtt alszik majd a bárány és a farkas, de a bárány nem alszik majd jól."

"Az emberek más és más utakon keresik a beteljesülést és a boldogságot. Ha nem a te utadon vannak, az még nem jelenti azt, hogy elvesztek."

"Az igazi nagyság mértéke az, hogy mekkora szabadságot adsz másoknak, nem pedig az, hogy mennyire tudsz másokat arra kényszeríteni, amit te akarsz."

"Barátod az az ember, aki mindent tud rólad és mégis szeret."

"Jó lenne tudni, van-e egyáltalán barátság? Most nem arra az alkalmi örvendezésre gondolok, mellyel két ember megörül egymásnak, mert életük egyik szakaszában bizonyos kérdésekről egyformán gondolkoznak, mert hasonló ízlésük, megegyeznek kedvteléseik. Ez mind nem barátság. Néha már azt hiszem, ez a legerősebb kapcsolat az életben... talán ezért ilyen ritka. S mi van az alján? Rokonszenv? Üres, híg szó, tartalma nem lehet elég erős ahhoz, hogy két ember az élet válságos helyzeteiben is kiálljon egymásért, csak rokonszenvből? Talán valami más?... Talán van egy szemernyi Erosz minden emberi kapcsolat mélyén?"

"Az igaz barátok azok, akik a legközelebb álnak hozzánk.
Az élet minden terén számíthatunk rájuk,
Mellettünk vannak jóban, rosszban egyaránt.
Ha bármi rosszat elkövetnek ellenünk,
Nem tudunk rájuk haragudni.
Mert a szívünk mélyén jól tudjuk,
Hogy ők sosem bántanának meg szándékosan.
Ezért ha ilyen eset mégis előfordul,
Akkor szó nélkül meg tudunk nekik bocsátani."

"Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón.

~Az igaz barát a kezedet fogja és a szívedet simítja!"

"A friend isn't who you've known the longest, it's about who came and never left ~ Nem az a barát, akit a legrégebb óta ismersz, hanem az, aki megjelent, és sosem hagy el."

Két ember attól fogva számít igaz barátnak, amikor hallgatásuk már nem jelent kínos csendet.

„Ez már csak így van a barátokkal. Törvényszerű. Visszatartanak a szakadék szélén.”

„Egy jóbarát hoz egy doboz fagyit, ha szomorú vagy, de a legjobb barát a képedbe nyomja a fagyit és azt mondja: Ébredj már fel!!!Egyébként is buzi volt.”

„Egy barát ne választhatja a könnyebbik utat- azaz a felszívódást-, ha a másik gondban van. Kötelességünk minden energiával a barátunk mellett állni, és segítő kezet nyújtani neki a bajban.”

„A barátság nem mérhető másban, mint emlékekben, nevetésben, békében és szeretetben.”

„A barátság az egész világon semmit nem követel, kivéve egyvalamit: őszinteséget. Csak ezt az egyet, de ez nem kevés!”

„Egy jó barát belülről lát
Ha a külsődet szemléli is
Egy jó barát mindent megbocsát
Nem mutat tükröt bűnöknek
Egy jó barát felsegít
Minduntalan lelkesít
Egy jó barát sírni kölcsönzi vállát
Elhúzni nem tudja
Egy jó barát céljaid elérésében segít
Gátolni nem tudna
Egy jó barát a legmélyebb éned után kutat
Nem felejti egyetlen elhangzott szavadat
Egy jó barát segítő kezet ad
Téged támogat, nem másokat
Őrült kis világunkban
Ugye milyen jó, ha egy barát velünk van?”

„Ha majd e lapok megsárgulnak,

Remegő kezeid benne lapoznak,

Az egyikre könny hull,

A másikra mosoly, ha idersz,

Kacagj fel és mondd:

-Ez igazi jó barát volt!”

„Szedd a mezei virágot

Egy csokorba össze,

Rózsát, nefelejcset és tégy

Egyet-egyet közbe!

Tekints e csokorra,

Látni fogsz a múltba,

Eszedbe jut annak a neve,

Ki e pár sort írta.”

„Az emlék olyan virág,

Mely nem hervad el soha,
Melyet vihar nem tördel,

Szélvész nem hord tova,
Gyűjtsd tehát csokorba,

Amennyit csak lehet,
S őrizd a többi között az én emlékemet!”

„Ha valakivel találkozol, gondolj arra, hogy a találkozás mögött ezer és ezeregy ok rejlik. Minden emberi kapcsolat szent egymásratalálás. A másik emberben önmagad másik felét ismered fel, minden vonásában saját vonásaidat látod meg. Amit róla gondolsz, magadról gondolod. Amit vele teszel, magaddal teszed. Amit róla képzelsz, azt magadról képzeled. Mindaz, amit neki kívánsz, egy napon veled fog megtörténni.” /Tatiosz/

„Ha pár év múlva nem látjuk egymást, akkor se felejts el engem, s rmlékeimet. Jussak eszedbe néha, s azok az elmúlt napok, évek.”

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, és, akit szeretünk, azt nem felejtjük el.”

„Ha majd a rövid ruhát hosszú váltja fel,
Ha majd a számtan helyet a szerelem érdekel,
Ha majd az oltár elé gy csinos fiú vezet,
Akkor se feledd el EMLÉKEMET!”

„Igaz barát aki a kezedet fogja, de a szívedet érinti.”

„Kérlek, hogy emlékezz úgy, ahogy én,
barátod voltam s te jóbarát.
Szebb volt a szép akkor, s több volt a fény,
Velünk volt boldog az egész világ.”

„Ha megért egy barát, az felér most bármivel.”

„A barátság égy lélek, amely két testben találkozik.”

„Az igaz barát mindent tud rólad, mégis szeret.”

„Barátaival bárki könnyebben viseli el a legnagyobb szerencsétlenséget, mint egyedül a legnagyobb jólétet.”

„Barát az, aki akkor is velünk tart, amikor az egész világ ellenünk fordul.”

Baratáimhoz

Ezt a verset azért írom,
ha netán holnap nem leszek,
tudjátok meg barátaim,
szeretlek titeket.

Ha a sors megtagadja nevemetés senkiházinak ítélnek,
Kérdem én: Barátaim,
megvédenétek engemet?


Számíthatok rátok vagy újra elfordultok
s vad idegenként néztek rám?
De vigyázzatok, mert a sors megbünteti
az ilyen embert, meg ám!

Ha megtagadtok, ég veletek,
Ha megvédtek, Isten kövesse lépéseitek.

Történjék bármi, jöjjön a világ vége,
Ti akkor is a barátaim lesztek mindörökre.

/Csiki Andrea/

„A bizalomra épülő kapcsolat egyik legjellemzőbb formája a barátság.”

„Az embereket szárnyak nélkül nem mondhatjuk angyaloknak, inkább barátoknak nevezzük őket.”

„Az igaz barátsághoz az szügséges, hogy az egyik fél olyyan támogatást nyújtson, amire a másiknak abban a pillanataban szügsége van.”

„A barátság nem alakul ki csak úgy-dolgozni, tenni kell érte, és ha már kialakult, folyamatosan ápolni is kell.”

„Aki tökéletes barátot keres, bánat nélkül marad.” /arab közmondás/

„Azért vannak a jóbarátok,

hogy a rég elvesztett álmot

visszahozzák néked majd egy szép napon.”

„Azért vannak a jóbarátok,

hogy az eltűnt boldogságot

visszaidézzék egy fázós alkonyon.”

„Az igazi barátokkal nem kell mindennap találkozni, az ember egyszerűen tudja, hogy ott vannak, ha szükség van rájuk.”

„Tudod miért éppen a bal kezünk negyedik ujján hordjuk a jegygyűrűnket? Mert ez az egyetlen ujjunk, ahonnan egy véna indul és egészen a szívig tart.”

„Ha olyan barátokkal veszed körbe magad akikre számíthatsz, az  biztonságérzettel tölt el, és szebbnek látod az életet. Bármikor elveszítheted a népszerűségedet, előforduhat, hogy már nem tudsz divatosan öltözködni-, de a valódi barátaid akkor is melletted állnak majd.”

„Barátokat nehéz találni. És még enhezebb elveszíteni. És lehetetlen elfelejteni.”

„Az igaz barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet.”

„Nem az az igazi barát, ki, ha nevetsz, veled nevet, hanem, az, ki, ha sírsz, letörli folyó könnyeid.”

„A legjobb barát tulajdonképpen egy testvér, akit a sors elfelejtett neked adni.”

„Az igaz barát a legértékesebb kincsünk, és mégis ennek a megszerzésére gondolunk a legkevesebbet.”

„Nem tudhatjuk pontosan, mikor alakul ki a barátság. Olyan ez mint amikor egy kelyhet cseppenként megtöltünk, és van egy utolsó csepp, amitől már túlcsordul. S éppen így, a minket érő kedvességek folyamatában is van egy utolsó csepp, mely csordultig tölti szívünket.”

“Az élet rövid, ezért nincs sok időnk megörvendeztetni azok szívét, akik velünk együtt utaznak ezen a ködös úton. Siessünk hát szeretni! Siessünk kedvesek lenni.”“Az élet rövid, ezért nincs sok időnk megörvendeztetni azok szívét, akik velünk együtt utaznak ezen a ködös úton. Siessünk hát szeretni! Siessünk kedvesek lenni.”

„Vannak, akik beszélgethetnek sok-sok éven át, mégis ismeretlenek maradnak egymás számára; és vannak, akik már az első pár mondat után régi barátokként kezelik egymást ^-^”

„A barát az, aki akkor van melletted, amikor máshol kellene lennie.”

„Az igazi barát érzi, mikor a szükség hívja.”

"Ki a barát??

. . . aki több, mint más. . .

. . . aki figyel rád. . .
. . . aki törődik veled. . .
. . . aki kedvel, szeret. . .
. . . aki hibáidat javítani próbálja. . .
. . . aki megért, elfogad. . .
. . . aki megbocsát. . .
. . . akiben feltétel nélkül megbízhatsz. . .
. . . aki csak jót akar neked. . . .
. . . aki nem féltékeny rád. . .
. . . aki segít. . .
. . . aki meghallgat. . .
. . . aki letol, ha kell. . .
. . . aki veled nevet, örül. . .
. . . aki veled sír, szomorkodik. . .
. . . aki tudja, hogy hogyan vágjon hátba, hogy az elérje célját. . .
. . . aki gyermekként játszik veled. . .
. . . aki védi az ügyedet. . .
. . . aki kiáll érted és melletted. . .
. . . aki nem tagad meg és le. . .
. . . aki nyíltan felvállal. . .
. . . aki megkérdezi mi van veled. . .
. . . aki nem felejti el mit ígért neked. . .”

„Az igazi barátok nem azok, akikkel leülsz egy órácskára dumálni és iszogatni. Az igazi barátokkal nem kell mindennap találkozni, az ember egyszerűen tudja, hogy ott vannak, ha szükség van rájuk.”

„Ha az összes barátom leugrik egy hídról, Én nem ugrom velük. Lent várok, hogy elkaphassam őket!”

„Néha az életben találsz egy különleges barátot. Valaki, aki megváltoztatja az életedet azáltal, hogy csak része annak.

„Valaki, aki megnevettet addig, amíg nem tudod abbahagyni.

Valaki, aki meggyőz téged, hogy valóban van egy bezárt ajtó, ami csak arra vár, hogy kinyisd.

Ez az örök barátság.”

Az igazi barátok azok, akik akkor vannak mellettünk, amikor jól megy a sorunk. Szorítanak értünk, örülnek a győzelmeinknek. A hamis barátok pedig azok, akik a nehéz pillanatokban jelennek meg, azzal a búval bélelt, "együttérző" arccal, pedig valójában kapóra jön nekik a szenvedésünk, hogy ezzel vigasztalhassák magukat nyomorult életük miatt.

„Nem tudok hegyet építeni, vagy megfogni egy szivárványt. De engedd, hogy az legyek, amit a legjobban tudok: Egy barát, aki mindig itt van!”

"Egy barát, azzal, hogy felhív, felugrik hozzád, vagy akár egy véletlen találkozás, esetleg egy apró meglepetés által bearanyozza hétköznapjaidat!"

„Ha egyedül vagy, árnyékod leszek
Ha sírni vágysz, vállad leszek
Ha boldogság kell, mosolyod leszek,
Ha barátra van szügséged, én csak én leszek.”

„A barátok jönnek, s mennek, De ez nem akadálya az örömnek. Hisz lesz, ki mindig melletted marad, S gondoskodik róla, hogy jobban érezd megad. Én is ilyen vagyok, remélem tudod, Örülök, ha láthatom mosolyod... Hiszen az mindennél szebb e világon, Úgy érzem, ha nem látom, megbánom.”

„Egy jó barát azt mondja: "ha valaha is szükséged lesz valamire, én itt leszek", de egy igazi barát ennyit mond: "soha nem lesz szükséged semmire, hiszen én itt vagyok neked"

„A barátság azok közé az érzelmek közé tartozik amelyeket nem lehet szavakkal megfogalmazni. Számomra a barát olyan ember aki, ha tudja, hogy fájni fog akkor is megmondja az igazat. Akkor is, ha sejti, hogy ezer darabra fog tépni a mondandója. Kimondja. Megvárja amíg darabjaimra hullok.Aztán újra összerak. Aki ha sírok addig marad velem, amíg nem nevetek a saját magam szerencsétlenségén. A legszebb dolog a barátságban pont az a dolog ami leírhatatlan.. Az, hogy van köztetek egy olyan kapocs amit semmi sem szakíthat meg. Sem az idő. Sem a halál. Az, hogy érzed, hogy veled van akkor is, ha kilométerek választanak el titeket.. Ha Rá gondolsz érzed a jelenlétét. Hallod, ahogy rajtad nevet. Látod, ahogy mosolyog. Érzed, ahogyan átölel. Tudod, hogy veled van. Gondol rád. Számomra Te egy ilyen ember vagy .”